Ανάπτυξης ακινήτων

Επενδύοντας στην καλή γνώση της Ελληνικής Κτηματαγοράς και της ζήτησης κατοικιών ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την γνώση των πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων για μεγάλα τμήματα της Ελληνικής Επικράτειας,  την εμπειρία της συνεργασίας με άλλες μελετητικές ομάδες και την καλή γνώση των διαδικασιών αδειοδότησης, η ΜΕΤΕΘ Α.Ε διαθέτει σήμερα τμήμα εκπόνησης μελετών Ανάπτυξης ακινήτων με τεχνογνωσία που καλύπτει που μεγάλο μέρος των απαιτήσεων του κλάδου αυτού.
Nafplio_Oikistiko
Μέχρι σήμερα η ΜΕΤΕΘ Α.Ε έχει ήδη ολοκληρώσει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους μελετητές, μελέτες:

  • Εμπορικών Κέντρων και Υπεραγορών
  • Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Εγκαταστάσεων
  • Βιομηχανικών ή Βιοτεχνικών Συγκροτημάτων
  • Οικιστικών Συγκροτημάτων