Έργα ενεργειακής αναβάθμισης

Η συνειδητοποίηση της σημασίας που αποχτά στις σημερινές οικονομικές συνθήκες η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας  (και του κόστους )  στις κατοικίες για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών θέρμανσης , δροσισμού και χρήσης ζεστού νερού , σε συνδυασμό με την παροχή οικονομικών κινήτρων για την μείωση της κατανάλωσης αυτής (Προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ » και «ΕΠΠΕΡΑΑ» ) , έδωσαν στην ΜΕΤΕΘ Α.Ε τη δυνατότητα να αναπτύξει αυτοτελές τμήμα μελετών  και εφαρμογής  τεχνικών παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών , την μείωση δηλ. της κατανάλωσης ενέργειας με παράλληλη αύξηση της βιοτικής άνεσης.

Η εμπειρία αυτή της ΜΕΤΕΘ Α.Ε αποτιμάται σε μεγάλο πλήθος ενεργειακών επιθεωρήσεων , μελετών ενεργειακής  αναβάθμισης και τεχνικών παρεμβάσεων στο οικοδομικό κέλυφος ή της ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις , σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια.

energeiaki_anavathmisi