Εξοικονόμησης ενέργειας

Το τμήμα Ενεργειακών μελετών και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων συγκροτήθηκε κατά τις αρχές του 2011  με ειδικευμένους στο αντικείμενο μηχανικούς (Μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, αρχιτέκτονες) και δραστηριοποιήθηκε έντονα στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον»  για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και «ΕΠΠΕΡΑΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων.

Για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη,  η ΜΕΤΕΘ συνήψε συμβάσεις συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα  και διενήργησε κατά το 2011, περισσότερες από 500 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, εκδίδοντας τα αντίστοιχα Π.Ε.Α.

Σήμερα η ΜΕΤΕΘ Α.Ε είναι ο κύριος Ανάδοχος των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων για τα ακίνητα της Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στη Β.Ελλάδα.