Μελέτες

 

“ Το τμήμα μελετών, βασικός πυλώνας της ΜΕΤΕΘ Α.Ε. κατά την πρώτη περίοδο της δραστηριότητάς της εξακολουθεί να αποτελεί ενα βασικό τομέα ενασχόλησης, πολύτιμη πηγή τεχνογνωσίας γι’ αυτήν και παράγοντα που συντηρεί τη συνεργασία της με τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους.

 

Τα πεπραγμένα της ΜΕΤΕΘ Α.Ε. στον τομέα αυτόν περιλαμβάνουν:

 

→ Πλήθος μελετών αναστήλωσης ιστορικών μνημείων και αρχιτεκτονικών συνόλων στο Άγιο Όρος και στην ευρύτερη περιοχή Μακεδονίας-Θράκης.

 

→ Μεγάλο αριθμό αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών για την κατασκευή οικοδομών ποικίλου μεγέθους και διαφότων χρήσεων για δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 

→ Μεγάλο πλήθος μελετών έργων υποδομής (δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης λιμενικών εγκαταστάσεων, βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων κ.ά.

 

→ Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Η συνθετότητα, ο όγκος και η ποικιλομορφία των ενασχολήσεων αυτών, απέδωσαν στη ΜΕΤΕΘ Α.Ε. εμπειρία, αναγνώριση, αλλά και ιδιαίτερα εφόδια για τη συνέχιση του έργου της στο αντικείμενο των μελετών.”