Οικολογική δόμηση

oikologiki_domisi_2Η ριζική μεταβολή των συνθηκών που σχετίζονται με την κατασκευή και πώληση  των κατοικιών, μόνιμης διαμονής ή παραθεριστικών και η παροχή σημαντικών οικονομικών κινήτρων για την  απόκτηση κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής  ηλεκτρικού ρεύματος στη στέγη, επέτρεψε στην ΜΕΤΕΘ Α.Ε  την αναζήτηση καινοτόμων κατασκευαστικών λύσεων  με κύρια χαρακτηριστικά τον βιοκλιματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την χρήση οικολογικών υλικών, την ταχύτητα της κατασκευής, την μείωση του κατασκευαστικού κόστους, την  διασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης των ενοίκων και την ελαχιστοποίηση  της αναλισκόμενης ενέργειας.

Η ΜΕΤΕΘ Α.Ε διαθέτει ήδη στην αγορά αντιπροσωπευτικούς τύπους κατοικιών αυτής της «φιλοσοφίας» προσαρμοσμένους στα κλιματικά δεδομένα των ηπειρωτικών, παραθαλάσσιων και αστικών περιοχών ολόκληρης της χώρας.