Παρουσίαση

 

“ Η ΜΕΤΕΘ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις κατασκευές και τα ακίνητα απο το 1997. Η ευρύτητα του αντικειμένου, με πολλές υπηρεσίες όπως Facility/Project management καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης, που καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελλάδα αναδυκνείουν την ΜΕΤΕΘ πανελλαδικά σαν μια απο τις καλύτερες και ποιοτικότερες εταιρείες στο χώρο των κατασκευών.

Πλαισιούμενη από επιστήμονες των απαιτούμενων για το κάθε αντικέιμενό της ειδικοτήτων, και με ένα δίκτυο τοπικών συνεργατών στις πόλεις των περισσότερων νομών της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Θεσσαλίας, η ΜΕΤΕΘ Α.Ε έχει σήμερα έναν πλουσιότατο απολογισμό δραστηριοτήτων που αφορα:

→ Την προσφορά υπηρεσιών εκτιμίσεων ακινήτων σε Τράπεζες και την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση ακινήτων.

 

→ Την εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, ιδιωτικών ή δημοσίων, τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

 

→ Την εκπόνηση μελετών με αντικείμενο έργα ολόκληρου του φάσματος των κατασκευών και των τεχνικών έργων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

 

→ Την κατασκευή οικοδομών και οικιστικών συγκροτημάτων, την υλοποίηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, το project και facility management.”