Περιβαλλοντικές μελέτες

Η ΜΕΤΕΘ Α.Ε διαθέτει σταθερούς συνεργάτες γιά την εκπόνηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύουν τα διάφορα έργα του επαγγελματικού της αντικειμένου.

Πέραν αυτών έχει ήδη διεκπεραιώσει την την μελέτη και επίβλεψη δύο έργων απορρύπανσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης  μεγάλων εργοστασιακών συγκροτημάτων με μεγάλο φορτίο τοξικών αποβλήτων (βαφεία).

Η δημιουργία ενός δικτύου επιστημόνων – συνεργατών που καλύπτουν   μεγάλο μέρος του φάσματος των τεχνικών μελετών, η μελέτη των Γενικών Πολεοδομικών σχεδίων πολλών πόλεων της Β.Ελλάδας – Θεσσαλίας και Ηπείρου, η καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, η συνεργασία με πολλές από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, τα Δασαρχεία και η εμπειρία της έκδοσης οικοδομικών αδειών, συνιστούν για την ΜΕΤΕΘ ένα σημαντικό κίνητρο για την συνέχιση και προσαρμογή στις απαιτήσεις της τρέχουσας πραγματικότητας, του αντικειμένου των μελετών.

Ηδη η ΜΕΤΕΘ έχει ανανεώσει το επιστημονικό της δυναμικό για την κάλυψη των γνωστικών και τυπικών απαιτήσεων των μελετών, με έμφαση στην θεματολογία της ενεργειακής εξοικονόμησης, την «πράσινη» ενέργεια, την βιοκλιματική αρχιτεκτονική, τις τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος.