Οι στόχοι μας

Λειτουργώντας σαν τεχνικός σύμβουλος ή μελετητικός βραχίονας  Τραπεζών και μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, η ΜΕΤΕΘ Α.Ε έχει εδραιώσει την παρουσία της στην Βόρεια Ελλάδα και έχει αποταμιεύσει πλούσια τεχνογνωσία.

Με τα δύο αυτά εφόδια οργανώνει την πορεία της στο άμεσο μέλλον και την προσαρμογή της στις απαιτήσεις της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. 

Βασικοί άξονες της νέας αυτής πορείας είναι :

  • Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (Εκτιμήσεις – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις – έκδοση Π.Ε.Α  , ρύθμιση οικοδομικών και πολεοδομικών υπερβάσεων),  σε Τράπεζες και φορείς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ) που διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία.
  • Συνεργασία με εταιρείες παροχής εκτιμητικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητάς τους στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Βόρειας , Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας όπου η ΜΕΤΕΘ Α.Ε διαθέτει συνεργάτες για την συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων και την συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς.
  • Εκπόνηση ειδικών τεχνικών μελετών , μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων  και παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου  σε φορείς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς πόρους ή ενδιαφέρονται για την χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ.
  • Εκπόνηση μελετών και management έργων που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
  • Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση προγραμμάτων κατασκευής βιοκλιματικών κατοικιών χαμηλού κατασκευαστικού και λειτουργικού κόστους.
  • Η προσφορά υπηρεσιών εκτιμήσεων ακινήτων σε Τράπεζες και την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση ακινήτων.
  • Η εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων , ιδιωτικών ή δημοσίων, την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)