Συντήρησης – αποκατάστασης μνημείων και ιστορικών χώρων

monastiriΗ ΜΕΤΕΘ Α.Ε διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και πλούσια εμπειρία στο αντικείμενο των Αναστηλώσεων.

Στο Ενεργητικό της εγγράφονται δεκάδες μελετών Συντήρησης – Αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων στο Άγιο Όρος, κατά κύριο λόγο, αλλά και σε διάφορες περιοχές της Β.Ελλάδας.

Η εμπειρία αυτή, την κατατάσσει στις  πρώτες, από άποψη τεχνογνωσίας στο αντικείμενο αυτό εταιρείες, πανελληνίως.