ΤΕΡΨΙΘΕΑ

Ανάρτηση σε Commercial Properties

Η ΜΕΤΕΘ Α.Ε δημιούργησε έναν οικισμό υψηλών προδιαγραφών στην περιοχή της Τερψιθέας.

Ο οικισμός σχεδιάστηκε από το μηδέν και εκτελέστηκε εμπρόθεσμα, με τη συμβολή και τη συνεργασία των έμπειρων στελεχών, αρχιτεκτόνων και μηχανικών της εταιρείας.